את השרשראות מותחים בעזרת מותחן שרשרת לקשירת מטען (בומר ראצ’ט)
מותחן השרשרת (בומר ראצ’ט) בנוי ממספר חלקים :
מוטות מתוברגים בהברגות הפוכות , גוף עיקרי עשוי מצינור , שן מחגר (ראצ’ט) וידית.
המותחן (בומר ראצ’ט) מיועד למתוח שרשרת בודדת או 2 שרשראות נפרדות כאשר הוא מחובר בניהן.
מיקום המותחן (בומר ראצ’ט) יהיה בקו יש על חלק מהשרשרת. אסור למותחן להישען על פינה של המטען או של הרכב.

פעולת המותחן מבוססת על השתלבות שן מחגר (ראצ’ט) דו מצבית בגלגל השיניים שבגוף.
כאשר שן הראצ’ט נמצאת במצב אחד , תנועת הידית תגרום למתיחה של השרשרת.
כאשר שן הראצ’ט נמצאת במצב הפוך , תנועת הידית תגרום לשחרור העומס מהשרשרת.
שינוי מצב השן נעשה ע”י סיבובה סביב צירה.

שימוש נכון במותחן (בומר ראצ’ט) :
לפני המתיחה יש לפתוח את ברגיי המתיחה באופן שווה משני הצדדים, כ 10 ס”מ מכל צד.
יש לוודא שהברגים עדיין אחוזים על הצינור לפחות בשלוש כריכות.(סיבובים)
יש למתוח את השרשרת ביד ככל שאפשר.
יש לתפוס את האנקולים שבקצה מוטות המתיחה בחוליות השרשרת בחניקה.
יש לוודא ששן הראצ’ט הדו מצבית נמצאת במצב המתאים לכיוון המתיחה.
יש למתוח בעזרת טלטול הידית.
יש לזכור !!!!
אין להרכיב צינור או מאריך על זרוע המותחן (הראצ’ט) לצורך הארכה.

מציג את כל 2 התוצאות